تولید دیوار حصار

به جرات می توان گفت اصلی ترین و مهمترین کارخانه تولید دیوار حصار در سطح استان و کشور ، خانه سازی مشهد می باشد .   پروژه هایی از قبیل موارد زیر تاکنون اجرا شده است : ساخت و نصب دیوار حصار به سفارش آستان قدس رضوی بالغ بر 20 کیلومتر. ساخت و نصب دیوار […]